Converse Architects – Masters of new creations

Converse is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van buurten in Wilgenrijk. Met het intieme Wevershof als eerste stap, zetten we nu een volgende, met het ontwerp voor Uitzicht. In deze buurt komen twaalf huizen te staan in vier groepjes van drie bovenop een terp. Geborgenheid en veiligheid van het wonen op deze terp wordt gecombineerd met een exclusieve uitwerking tot in het kleinste detail. De oudhollandse scheepswerf en houtzagerijen vormen onze inspiratiebron voor het historisch industriële karakter van de huizen. Het gekozen materiaal, de robuuste vormen met verfijnde detaillering passen binnen dit thema met een krachtige relatie tussen buiten en binnen. Groot vakmanschap straalt van de huizen af. Samen met de andere makers van Uitzicht hebben we een prachtige basis ontworpen waaraan we graag samen met u nog een persoonlijke touch geven.

Machiel Hopman, ConverseArchitects