Inrichting erf

Op Uitzicht koop je niet alleen een huis, maar een complete leefomgeving. Het eiland is je eigen ‘achtertuin’. Met het voordeel van een groene omgeving, terwijl het onderhoud en beheer daarvan collectief wordt georganiseerd. De 12 huizen zijn gegroepeerd rondom een gezamenlijke luwe en zonnige erfruimte. Het informele en besloten karakter van deze binnenruimte nodigt uit tot een intensief, flexibel en collectief gebruik. Om het gebruik te stimuleren zijn er diverse zaken toegevoegd, een tafel met banken, een vuurkorf, diverse plantenbakken voor het verbouwen van kruiden en sfeer verlichting. De bewoners mogen het uiteraard nog mooier maken.