Wonen op een Hollandse terp

Het ontwerp van Uitzicht is geïnspireerd op een Hollandse terp: een hoger gelegen gebied met daar bovenop een ensemble van gebouwen. Van oudsher komen terpen veelvuldig voor in de lagere en natte delen van Nederland. Bovenop een terp stonden hoeves, kerken of kleine buurtschappen. Ditzelfde principe is de inspiratie voor dit eiland. De hogere ligging maakt wonen op Uitzicht uniek. Daarnaast zorgt de verhoging voor extra ruimte onder het maaiveld voor 12 parkeerplaatsen, bergingen en een fietsenstalling. De verhoging en het talud naar het water toe zijn ook in de huizen zelf merkbaar, bijna alle huizen hebben een split-level. Hierdoor is aan de waterzijde de woonkamer (of woonkeuken) extra hoog.